İmalat & Montaj

Özbir Asansör, imalatını yaptığımız asansör komponent malzemelerini firmamızda bulunan kalite kontrol mühendisleri tarafından işin başlaması ve sonlandırılmasına kadar takipçisi olup kusursuz işleyişi sürdürmek için çaba sarf etmektedir.

Montaj ve teslimatımız için belirlenen süreyi iyi değerlendirir ve montajın her evresinde gerekli kontrol ve denemeleri yaparak sonraki aşamalarda karşılaşılabilecek aksaklıklara engel olunur.

Şantiyemiz nerede olursa olsun, asansör montajı aşaması gereken sıklıklarda yetkili mühendislerimiz tarafından kontrol edilir; varsa işi aksatan sebepler incelenir ve bu sebeplerin zamanında bertaraf edilmesi için gereken her türlü önlem alınır.

Bu titizlik sayesinde asansörlerin teslimi çoğu zaman sözleşmede belirtilen süreden önce yapılmakta ve ortaya temiz bir iş çıkarılmaktadır.